zenithgroup.vn

Phụ kiện cao thế

Thiết bị điện

Phụ kiện cao thế

Hộp nối cáp 110-220kV

Hộp nối cáp 110-220kV

Hộp nối cáp 110-220kV

Xem thêm

Đầu ngoài trời cách điện bằng sứ 110-220kV

Đầu ngoài trời cách điện bằng sứ...

Đầu ngoài trời cách điện bằng sứ 110-220kV

Xem thêm

Đầu cáp ngoài trời loại khô 110-220kV

Đầu cáp ngoài trời loại khô...

Đầu cáp ngoài trời loại khô 110-220kV

Xem thêm

Đầu cáp ngoài trời cách điện bằng Composite 110-220kV

Đầu cáp ngoài trời cách điện bằng...

Đầu cáp ngoài trời cách điện bằng Composite 110-220kV

Xem thêm

Đầu cáp khô dùng cho trạm GIS 110-220kV

Đầu cáp khô dùng cho trạm GIS...

Đầu cáp khô dùng cho trạm GIS 110-220kV

Xem thêm

Đầu cáp dùng cho trạm GIS 110-220kV

Đầu cáp dùng cho trạm GIS 110-220kV

Đầu cáp dùng cho trạm GIS 110-220kV

Xem thêm

NHÀ CUNG CẤP

Thiên Đỉnh là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam cho các nhà sản xuất dây và cáp điện lớn như NKT-Đức, Olympic-Malaysia, Jembo-Indonesia, Tập đoàn Prysmian. Ngoài ra chúng tôi còn là nhà phân phối phụ kiện cáp ngầm CEET-Pháp, Tập đoàn Prysmian, Raychem-Đức, NKT-Đức Thiết bị báo sự cố cho đường dây và tủ RMU hãng EMG-Đức; Máy biến thế khô Samil-Korea, Thiết bị đóng cắt hạ thế Gacia-China...